AZ ÉLET ÁLTAL ELÉNK ÁLLÍTOTT AKADÁLYOK LEKÜZDÉSE.
Megmutatom, hogy hol van a kritikus pont, amikor a legtöbb ember feladja. Neked pedig most megtanítom, hogy hogyan lendítsd ezen túl magad úgy, hogy még előnyt is kovácsolj a kezdetben vélt nehézségekből.
1. VÁGY
2. HIT
3. TERV
4. NEM VÁRT AKADÁLYOK, FÉLELEM, BIZONYTALANSÁG, KÉTELKEDÉS beékelődése még mielőtt cselekedni tudnánk. Egyfajta próbatétel az élettől! – EZÉRT HIUSUL MEG A LEGTÖBB EMBERNÉL A CÉLKITŰZÉSEINEK A BETELJESÍTÉSE.
5. TERV SZERINTI CSELEKVÉS

 

AZ ÉN SEGÍTSÉGEMMEL NÁLAD EZ ÍGY FOG KINÉZNI.
1. VÁGY
2. HIT
3. TERV
4. NEM VÁRT AKADÁLYOK, FÉLELEM, BIZONYTALANSÁG, KÉTELKEDÉS beékelődése még mielőtt cselekedni tudnánk. Egyfajta próbatétel az élettől! Segítségemmel beazonosítod az akadályokat, priorizálod. Megoldási tervet készítesz rá és tovább lendülsz.

5. TERV SZERINTI CSELEKVÉS

Számtalan könyv szól a siker eléréséről, de egyik sem tanít meg bennünket arra, hogyan kerekedjünk felül a kudarcon, hogyan gondolkodjunk az akadályokról, hogyan kezeljük őket és diadalmaskodjunk felettük – ezért aztán zátonyra futunk, még mielőtt cselekedhetnénk a céljaink elérése érdekében. Szorongatott helyzetben sokan összezavarodnak, kiadják a kezükből a kezdeményezést, és elönti őket az indulat.
Másfelől viszont nem bénul le mindenki. Bámulatos, hogy némelyek pontosan a bennünket gúzsba kötő akadályokból kovácsolnak maguknak kilövőállványt.

Hogyan csinálják ezt? Mi a titok?

Gondoljunk csak bele: az előttünk járó nemzedékek (Abraham Lincoln, Thomas Edison, Margaret Thatcher és még sorolhatnám) sokkal, súlyosabb problémákkal szembesültek a mieinknél, miközben kevesebb védőháló vette őket körül, és jóval kevesebb eszköz volt a kezükben. Ehhez képest mi mégis megfeneklünk a zátonyon.
Mi volt ezekben az emberekben, amit mi nélkülözünk? Minek vagyunk híján? Egyszerű a válasz: NEM ISMERJÜK A MÓDSZERT AZ ÉLET ÁLTAL ELÉNK ÁLLÍTOTT AKADÁLYOK MEGÉRTÉSÉHEZ, FELMÉRÉSÉHEZ ÉS ENNEK A MEGFELELŐ CSELEKVÉS KIALAKÍTÁSÁHOZ.

Mielőtt elmondom, hogy mely az a három készség, amely lehetővé teszi számunkra, a vereségek, és nehézségek kezelését elmesélek egy történetet.
Egy régi zen történet szerint volt egyszer egy király, akinek a népe elpuhult és rátarti lett. A király, fejébe vette, hogy megleckézteti az embereket. A terve egyszerű volt: egy jókora kőtömböt helyeztetett a fő út közepére, amely teljesen megakadályozta a bejutást a városba. Aztán elrejtőzött a közelben, és figyelte az emberek reakcióit. Vajon mi lesz a válaszuk? Összefognak és elgörgetik a kőtömböt? Vagy elbátortalanodnak, feladják és hazatérnek? A király növekvő csalódottsággal figyelte, hogy egyik alattvalója a másik után fordul sarkon, miután szembesül az akadállyal. Legjobb esetben próbálkoztak mielőtt feladták volna. Sokuk dühösen morgolódott vagy átkozódott, a királyt vagy a szerencsét szidva, de egyiküknek sem sikerült megoldania a helyzetet. Teltek-múltak a napok, mígnem egy magányos paraszt közeledett az úton a város felé. Az akadályt megpillantva ő nem fordult meg – nekifeszült, és minden erejét beleadva megpróbálta eltolni a kőtömböt az útból. Aztán támadt egy ötlete: bement a közeli fák közé, hogy keressen valamit, amit emelő gyanánt használhat. Végül egy nagy ággal tért vissza, amit a célnak megfelelően megfaragott és a segítségével elmozdította a követ az útról. A kő alatt egy aranypénzekkel teli erszény hevert, és egy levél a királytól, amely így szólt:

Az úton lévő akadály az úttá válik. Soha ne feledd, hogy minden akadályban ott rejlik a lehetőség a körülményeink javítására.

Nem arra akarlak buzdítani, hogy legyél „pozitív” minden körülmény között és megváltozik az életed, hanem arra, hogy tanulj meg szüntelenül kreatívnak és alkalmazkodónak lenni.

Nem arról van szó, hogy nem is olyan nagy baj ez. Hanem arról, hogy jól is ki lehet ebből jönni. Mert meg lehet csinálni. Történt már hasonló, és most is történik ilyesmi mindennap. Ezt az erőt szabadítjuk most fel úgy, hogy elmondom, mely az a három készség, amely lehetővé teszi számunkra, a vereségek, és nehézségek kezelését.

1. Percepció
2. Cselekvés
3. Akarat

MI A PERCEPCIÓ?

Az az a készség, ahogyan látjuk és megértjük a körülöttünk zajló történéseket. – és a döntés, amelyet a jelentésüket illetően hozunk.
A percepciónk lehet erő vagy nagy gyengeség forrása. Ha érzelgősek vagyunk, szubjektívek és rövidlátóak, akkor csak súlyosbítjuk a problémáinkat. Amennyiben nem akarjuk, hogy a környező világ legyűrjön bennünket, az előttünk járókhoz hasonlóan kénytelenek vagyunk megtanulni, miképpen szabjunk gátat az indulatainknak, hogy ne azok irányítsák az életünket. Ez hatalmas előnyt jelent számunkra az akadályok ellen vívott küzdelemben.

MI A CSELEKVÉS?

Mindennap cselekszünk, de sajnos nagyon ritkán helyesen a céljaink elérése érdekében. Lépésről lépésre cselekvésről cselekvésre lebontjuk az előttünk lévő akadályokat. Kitartóan és rugalmasan, a céljaink szempontjából leghatékonyabb módon cselekszünk. A cselekvés bátorságot igényel, nem vakmerőséget – kreatív igyekezetet, nem pedig brutális erőt. A lépéseink és a döntéseink determinálnak bennünket: ügyelnünk kell rá, hogy megfontoltan, merészen és állhatatosan cselekedjünk. Ezek a helyes és hatékony cselekvés jellemzői. Semmi egyéb viselkedési forma nem a helyes cselekvést eredményezi: a kifogások keresése, nem a segítségvárás másoktól. A cselekvés a megoldás és az orvosság a gondjainkra.

 

MI AZ AKARAT?

Az akarat a belső erőnk, amelyre a külvilág soha nem lehet hatással. Ez az utolsó ütőkártyánk. Ha a cselekvés az, amit olyankor csinálunk, amikor még van valamelyes befolyásunk a helyzetünkre, az akaratra olyankor támaszkodunk, amikor a befolyásunk elenyészőben van.
Ha megváltoztathatatlannak látszó és tagadhatatlanul negatív helyzetbe kerülünk, akkor lehetőségünk nyílik az alázat gyakorlására és arra, hogy presszió alatt is helyt tudunk állni céljaink elérése érdekében. Ez az akaraterő. Ámde kiművelést igényel. Fel kell készülnünk a váratlan fordulatokra, sőt még sötét időkben is gyakorolnunk kell a vidámságot. Az emberek gyakran azt gondolják, hogy az akaraterő az, ha valamit nagyon szeretnének. Az akaratnak valójában sokkal több köze van a pillanatnyi lemondáshoz, mint az erőhöz. Inkább az „Isten akarata” vezéreljen téged, mint a „győzni akarás” vagy az „akaraterő”, hiszen ezek az attribútumok, is megtörhetőek. Az igazi akarat nyugodt alázat, rugalmasság, és hajlékonyság; a hamis akarnokság harsánysággal és nagyravágyással álcázott gyengeség.